sto-je-potrebno-za-izradu-energetskog-certifikata

Što je potrebno za izradu energetskog certifikata?

Za nove zgrade

Za izradu energetskog certifikata nove zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi dostaviti:
– glavni projekt
– završno izvješće nadzornog inžinjera
– pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

Za postojeće zgrade

Za izradu energetskog certifikata postojeće zgrade ovlaštena osoba mora provesti energetski pregled zgrade.

Vlasnik zgrade dužan je:
– omogućiti provođenje energetskog pregleda zgrade
– osigurati tehničku dokumentaciju građevine (građevinski projekt, strojarski projekt, elektro projekt i dr.)
– osigurati podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine (računi od opskrbljivača ili na drugi način)