Potvrde za solarne elektrane (za HROTE)

O potvrdama

Pravo na korekcijski koeficijent k2 (korektivni koeficijent za korištenje toplinskog sustava na OIE) može ostvariti Nositelj projekta koji ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije, s Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o. (HROTE), iz integrirane sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 300 kW uz uvjet postojanja i održavanja toplinskog sustava na OIE, na istoj građevnoj čestici, u svrhu zadovoljenja toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira integrirana sunčana elektrana.

Za ostvarenje prava na korekcijski koeficijent k2 Nositelj projekta je obavezan, u roku od 15 dana od dana primjene Ugovora (nakon izgradnje sunčane elektrane, te stjecanja prava na trajni priključak na elektroenergetsku mrežu), dostaviti HROTE-u Potvrdu o omjeru instalirane snage toplinskog sustava na OIE (Pth) i instalirane snage sunčane elektrane (Pel) temeljem dokumentacije sukladno članku 4. stavak 4. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 63/12, 121/12, 144/12).

Potvrdu izdaje osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda složenih tehničkih sustava (energetski certifikator)

 

Korektivni koeficijent k2

Korektivni koeficijent k2 je faktor koji povećava poticajnu cijenu otkupa električne energije koja se plaća proizvođaču električne energije iz integrirane sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 300 kW. Korektivni koeficijent k2 priznaje se temeljem istovremene izgradnje sunčane elektrane i sunčanih kolektora ili sustava korištenje energije tla ili vode u svrhu zadovoljenja toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira integrirana sunčana elektrana. Korektivni koeficijent k2 iznosi:
– za sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW iznosi 1,2
– za sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do 30 kW iznosi 1,1
– za sunčane elektrane veće od 30 kW iznosi 1,03

Iz navedenog je vidljivo da otkupna cijena proizvedene električne energije tijekom trajana ugovora o otkupu električne energije može biti veća do 20%!

Minimalna instalirana toplinska snaga sustava (Pth), potrebna za ostvarenje dodatka, definirana je omjerom u odnosu na instaliranu električnu snagu sunčane elektrane (Pel):
– za sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW iznosi 0,25
– za sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do 30 kW iznosi 0,20
– za sunčane elektrane veće od 30 kW iznosi 0,15

Primjena koeficijenta na određivanje poticajne cijene otkupa električne energije

Za integrirane sunčane elektrane do instalirane snage uključivo 300 kW, korekcija fiksne tarifne stavke (Ck) određuje se prema izrazu:

Ck = C x k1 x k2

u kojem je:
C – visina fiksne tarifne stavke: 1,10 kn

 k1 – korektivni koeficijent za integrirane sunčane elektrane:

– za sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW iznosi 2,39
– za sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do 30 kW iznosi 2,03
– za sunčane elektrane veće od 30 kW iznosi 1,5

 k2 – korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću obnovljivih izvora energije:

– za sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW iznosi 1,2
– za sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do 30 kW iznosi 1,1
– za sunčane elektrane veće od 30 kW iznosi 1,03

 

Cijene

Cijene Potvrda dajemo na upit

FAQ

Čemu služi potvrda?

Potvrda o omjeru instalirane snage toplinskog sustava na OIE (Pth) i instalirane snage sunčane elektrane (Pel) služi za ostvarenje prava na korekcijski koeficijent k2 i povećanje otkupne cijene električne energije iz solarne elektrane.

Tko može izdati potvrdu?

Potvrdu o omjeru instalirane snage toplinskog sustava na OIE (Pth) i instalirane snage sunčane elektrane (Pel) može izdati ovlašteni energetski certifikator s ovlaštenjem za energetski pregled složenih sustava.