moze-li-se-izraditi-energetski-certifikat-samo-za-jedan-stan-u-zgradi

Može li se izraditi energetski certifikat samo za jedan stan u zgradi?

Energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu (stan, apartman, ured i sl.).
U slučaju kad zgrada u cjelini već ima energetski certifikat, tada je važeći energetski certifikat onaj koji je izdan za tu samostalnu uporabnu cjelinu.