koje-zgrade-trebaju-imati-energetski-certifikat

Koje zgrade trebaju imati energetski certifikat?

Energetski certifikat mora imati:

– svaka zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup

– svaka zgrada javne namjene, ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m²