kada-treba-izraditi-energetski-certifikat-postojece-zgrade

Kada treba izraditi energetski certifikat postojeće zgrade?

Prodaja zgrada ili samostalnih uporabih cjelina (stan, ured…)

Od 1. srpnja 2013. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. Energetski certifikat je sastavni dio ugovora o kupoprodaji .

Kada se u medijima objavljuju oglasi za zgrade ili samostalne uporabne cjeline za koje je propisana obveza energetskog certificiranja, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.

Iznajmljivanje samostalnih uporabih cjelina (stan, ured…)

Od 1. siječnja 2016. godine pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu.

Ishođenje uvjerenja za uporabu

Za zgrade izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 01. listopada 2007. godine  mjesto uporabne dozvole, na zahtjev investitora odnosno vlasnika zgrade,  izdaje se uvjerenje za uporabu. Prije izdavanja uvjerenja za uporabu, potrebno je pribaviti energetski certifikat zgrade.