sto-je-gis

Što je GIS?

GIS (geografski informacijski sustav) je sustav za upravljanje prostornim podacima i njima pridruženim osobinama. U sustav se spremaju podaci o raznim objektima u prostoru, te je moguć kasniji pregled, analiza ili ažuriranje podataka. Sustav omogućuje vizualizaciju objekata u prostoru na odgovarajućim kartografskim podlogama.

GPS mapiranje (GIS mapiranje)