o-energetskim-pregledima-zgrada

O energetskim pregledima zgrada

Energetski pregled zgrade je sustavan postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije i energetskim svojstvima zgrade za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena soba;

Izvješće o energetskom pregledu je dokument koji sadrži sve propisane podatke, analize, procjene i prijedloge iz ovog Pravilnika te je izrađen u skladu s Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina;

Energetski pregled zgrade se obvezno provodi za:

– zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 500 m² (od 9. srpnja 2015. za zgrade čija korisna (neto) površina prelazi 250 m²)

– postojeće zgrade u okviru izrade energetskih certifikata

Energetski pregled zgrade obvezno se provodi jednom u pet (5) godina od dana dostave posljednjeg izvješća o energetskom pregledu.