reference

Reference

Na zahtjev ćemo Vam dostaviti reference vezane uz energetski pregled javne rasvjete. Energetske preglede javne rasvjete da sada smo obavili u brojnim općinama i gradovima na području sljedećih županija:

– Međimurska
– Varaždinska
– Krapinsko-zagorska
– Koprivničko-križevačka
– Bjelovarsko-bilogorska
– Sisačko-moslavačka
– Karlovačka
– Zadarska
– Zagrebačka
– Dubrovačko-neretvanska
– Splitsko-dalmatinska
– Šibensko-kninska
– Ličko-senjska