Energetski pregled javne rasvjete

O energetskom pregledu javne rasvjete

Tvrtka Lunes Adria d.o.o. ovlaštena je za provođenje energetskih  pregleda javne rasvjete (broj ovlaštenja P-425/2013). Energetske preglede javne rasvjete provodimo na području cijele Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, čl. 20) javni sektor obvezan je provesti energetski pregled javne rasvjete jednom u pet (5) godina.

Javni sektor bio je dužan provesti prvi energetski pregled javne rasvjete do 1. srpnja 2015. (Zakon o energetskoj učinkovitosti, čl. 43).

Energetski pregled javne rasvjete može obavljati isključivo osoba koja je posjeduje ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.

GPS Mapiranje (GIS Mapiranje) javne rasvjete

Nudimo uslugu GPS mapiranja (GIS mapiranja) sustava javne rasvjete korištenjem profesionalne opreme visoke preciznosti (1 cm).

Rezultat mapiranja je baza podataka koja sadrži:

– sve elemente sustava javne rasvjete (svjetiljke, stupovi, vodovi, trafostanice…)
– precizne koordinate svih elemenata (za grafički prikaz u GIS sustavima)
– detaljne podatke o svim elementima (atributi elemenata kao npr. vrsta stupa, vrsta svjetiljke, snaga žarulje…)

Ovakva baza podataka pogodna je za kasniji pregled, analizu i ažuriranje podataka o sustavu javne rasvjete.

GPS mapiranje (GIS mapiranje)GPS mapiranje (GIS mapiranje)

Energetska mjerenja javne rasvjete

U sklopu energetskog pregleda javne rasvjete provodimo energetska mjerenja, sa ciljem verifikacije prikupljenih podataka i utvrđivanja anomalija ili neovlaštene potrošnje. Mjerenja provodimo suvremenim mrežnim analizatorom Metrel MI 2892 Power Master.

Energetska mjerenja

Reference

Na zahtjev ćemo Vam dostaviti reference vezane uz energetski pregled javne rasvjete. Energetske preglede javne rasvjete da sada smo obavili u brojnim općinama i gradovima na području sljedećih županija:

– Međimurska
– Varaždinska
– Krapinsko-zagorska
– Koprivničko-križevačka
– Bjelovarsko-bilogorska
– Sisačko-moslavačka
– Karlovačka
– Zadarska
– Zagrebačka
– Dubrovačko-neretvanska
– Splitsko-dalmatinska
– Šibensko-kninska
– Ličko-senjska

Cijene

Cijene energetskih pregleda javne rasvjete dajemo na upit, jer ovise o složenosti sustava (broj mjernih mjesta, broj svjetiljki i dr.)

FAQ

Zašto treba provesti energetski pregled javne rasvjete?

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, čl. 20) javni sektor obvezan je provesti energetski pregled javne rasvjete jednom u pet (5) godina.

Tko može provesti energetski pregled javne rasvjete?

Energetski pregled javne rasvjete može provesti isključivo fizička ili pravna osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.

U kojem roku treba provesti energetski pregled javne rasvjete?

Javni sektor dužan je napraviti prvi energetski pregled javne rasvjete do 1. srpnja 2015. (Zakon o energetskoj učinkovitosti, čl. 43).

Što obuhvaća energetski pregled javne rasvjete? 

Elaborat (studija) o energetskom pregledu postojećeg sustava javne rasvjete izrađuje se sa ciljem analize postojećeg stanja i buduće primjene mjera energetske učinkovitosti. Nakon izrade studije sa definiranim mjerama i povratima investicije pristupa se izradi idejnog i glavnog elektrotehničkog projekta javne rasvjete sa troškovnikom, nakon kojega se raspisuje javno nadmetanje za izvođača radova.

Elaborat o energetskom pregledu javne rasvjete sadržava:
1. Analizu tehničkih i energetskih svojstava postojeće javne rasvjete

– analizu mjesta preuzimanja električne energije,
– analizu specifičnih zona javne rasvjete,
– analizu tipova izvora svjetlosti koji se koriste,
– analizu svjetiljki u kojima se nalaze izvori svjetlosti,
– analizu sustava regulacije i upravljanja javne rasvjete.

2. Analizu potrošnje električne energije sustava javne rasvjete

3. Prijedloge i preporuke za modernizaciju sustava sa definiranim potrebnim ulaganjima i povratima investicije