cijene

Cijene

Cijenu energetskog certifikata za Vašu nekretninu dajemo NA UPIT jer ovisi o površini objekta, lokaciji i dostupnoj tehničkoj dokumentaciji (građevinski, strojarski, elektrotehnički projekt i druga dokumentacija).

Cijena izrade energetskog certifikata za postojeće zgrade je veća u odnosu na nove zgrade, jer se kod postojećih zgrada mora provesti cjelokupni energetski pregled objekta i izraditi Izvještaj o provedenom energetskom pregledu.

OPREZ!

Kod odabira najpovoljnije ponude provjerite jesu li u ponudu uključene sve radnje propisane Pravilnikom, a osobito provedba energetskog pregleda (izlazak na teren) i izdavanje Izvještaja o energetskom pregledu.

Sukladno novom Zakonu o gradnji (od 1.1.2014) certifikati koji nisu izrađeni u skladu s Pravilnikom bit će poništeni.  Na stranici Ministarstva može se vidjeti popis poništenih certifikata i tvrtki koje su ih izradile.

Izrada certifikata za postojeće zgrade  mora obuhvaćati:

1) Energetski pregled zgrade:
– Izlazak na teren
– Pregled građevinskih karakteristika u smislu toplinske zaštite
– Pregled sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
– Pregled sustava za pripremu potrošne tople vode
– Pregled sustava rasvjete
– Pregled ostalih sustava potrošnje električne energije
– Pregled sustava potrošnje pitke i sanitarne vode

2) Izdavanje Izvještaja o provedenom energetskom pregledu:
– Opis i analiza građevinskih karakteristika u smislu toplinske zaštite
– Opis i analiza sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
– Opis i analiza sustava za pripremu potrošne tople vode
– Opis i analiza sustava rasvjete
– Opis i analiza ostalih sustava potrošnje električne energije
– Opis i analiza sustava potrošnje pitke i sanitarne vode
– Analiza potrošnje energenata (električna energija, plin, lož ulje…) i vode
– Prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine u skladu sa realnim uvjetima korištenja

3) Izdavanje energetskog certifikata sa svim propisanim podacima